Vergunningen Lelystad Airport

Hartelijk welkom op werkvergunning.lelystadairport.nl

Vraag uw werkzaamheden aan bij de Luchthaven
Voor het uitvoeren van werkzaamheden op Lelystad Airport heeft u toestemming nodig van de luchthaven. Deze verplichting geldt op de gehele luchthaven, zowel aan airside als aan landside.

De aard en de omvang van de werkzaamheden bepaalt of er volstaan kan worden met een korte schriftelijke aanvraag (dit mag per e-mail) of dat er een formele werkvergunning aangevraagd dient te worden via deze website. In alle gevallen zijn de werkzaamheden pas toegestaan nadat u hiervan schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.

Wanneer heb ik een werkvergunning nodig?
Voor de volgende typen werkzaamheden is altijd een werkvergunning vereist, ongeacht de omvang van de werkzaamheden:

  1. De werkzaamheden worden (deels) uitgevoerd aan airside;
  2. De werkzaamheden vallen (deels) buiten het eigen terrein van de aanvrager (bijv. deels op toegangswegen);
  3. Het betreft graafwerkzaamheden;
  4. Het betreft werkzaamheden aan of in de nabijheid van nutsvoorzieningen;
  5. Het betreft werkzaamheden met kranen en/of hoogwerkers;
  6. Het betreft kapwerkzaamheden aan bomen/struiken, en/of structurele snoeiwerkzaamheden;
  7. In geval van evenementen.
Ook bij overige werkzaamheden kan Lelystad Airport altijd besluiten dat er een werkvergunning dient te worden aangevraagd.

Aanvragen voor foto- en filmactiviteiten dienen rechtstreeks bij de afdeling Communicatie te worden aangevraagd.

Hoe lang van tevoren moet ik toestemming vragen?
De aanvraagtermijn hangt af van de aard en de omvang van uw werkzaamheden. In geval van simpele en kortdurende werkzaamheden waar geen formele werkvergunning voor is vereist bedraagt de termijn twee werkdagen.

Is er wel een werkvergunning vereist, dan geldt een aanvraagtermijn van minimaal 10 werkdagen. Bij grote en complexe aanvragen kan dit oplopen tot acht weken.

Hoe verder?