Vergunningen Lelystad Airport

Dronevergunning aanvragen

Het vliegen met drones is in Nederland aan diverse wettelijke regels gebonden. Daarbij is onder meer vastgelegd dat drones niet zonder meer in de buurt van luchthavens en vliegvelden mogen vliegen.
Voor ongecontroleerde luchthavens, zoals Lelystad Airport in haar huidige status, is bepaald dat er niet binnen een straal van 3 km van de luchthaven gevlogen mag worden, tenzij de exploitant heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen de operatie. Middels deze website kunt u een dergelijke verklaring aanvragen.

Ten behoeve van de afgifte van de verklaring van geen bezwaar hanteert Lelystad Airport een verdeling in drie zones binnen de 3 km rondom de luchthaven.

Aan airside:
  1. Binnen dit gebied wordt geen toestemming verleend tijdens de openingstijden (OPS HRS), ongeacht het aanbod van verkeer.
  2. Buiten OPS HRS:
    1. Alleen indien de drone-operatie in het belang is van LA, en
    2. indien luchthavenpersoneel toegang verleent tot airside en de operatie verder begeleidt.
Aan landside:
  1. Geen toestemming tijdens de openingstijden (OPS HRS) , ongeacht het aanbod van verkeer.
  2. Buiten OPS HRS gelden er geen beperkingen, maar volstaat een kennisgeving aan de luchthaven.
Buiten de luchthaven, maar binnen de 3 km zone.

Elke aanvraag wordt afzonderlijk getoetst op operationele consequenties, waarbij vooral wordt gekeken naar de toegestane hoogte t.o.v. de obstakellimitatievlakken.

De minimale aanvraagtermijn bedraagt 10 werkdagen