Werkvergunningen Lelystad Airport

Je gaat werkzaamheden uitvoeren op Lelystad Airport. In veel gevallen – zowel op airside als landside - heb je hiervoor een werkvergunning nodig. Met een werkvergunning zorgen we ervoor dat iedereen zijn werkzaamheden op de luchthaven veilig kan uitvoeren. Lees hieronder wanneer je een werkvergunning nodig hebt of volstaat met een schriftelijke toestemming.

Wanneer heb ik een werkvergunning nodig?
De aard en de omvang van de werkzaamheden bepaalt of je een werkvergunning moet aanvragen of dat je kunt volstaan met een schriftelijke aanvraag per e-mail. De werkzaamheden zijn pas toegestaan nadat je hierover een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen van de luchthaven. Voor de volgende werkzaamheden is altijd een werkvergunning vereist:

  1. Werkzaamheden die (deels) worden uitgevoerd aan airside;
  2. Werkzaamheden die (deels) buiten het eigen terrein van de aanvrager vallen (bv. deels op toegangswegen);
  3. Het graafwerkzaamheden betreft. De aanvrager dient separaat een Klic-melding te verzorgen;
  4. Werkzaamheden die worden uitgevoerd aan of in nabijheid van elektronische of werktuigbouwkundige installaties in of op terreinen en gebouwen. De aanvrager dient bij de aanvraag een ingevulde schakelkaart te overleggen;
  5. Het werkzaamheden betreft met kranen en/of hoogwerkers;
  6. Het kapwerkzaamheden aan bomen/ struiken en/of structurele snoeiwerkzaamheden betreft;
  7. Er invloed is op het brandveilig gebruik (sprinkler/ brandscheidingen/ brandmeldinstallatie) en ontruiming (vluchtroutes/ ontruimingsinstallatie) van een gebouw;
  8. Er invloed is op de bedrijfsvoering van andere gebruikers (bv. SRA-CP, landsgrens, X-ray etc.);
  9. In geval van evenementen.
Hoe lang van tevoren moet ik een werkvergunningen aanvragen?
Is een werkvergunning vereist dan geldt een aanvraagtermijn van minimaal 10 werkdagen. Bij grote en complexe aanvragen moet je rekening houden met een termijn van maximaal 7 weken.
Heb je geen werkvergunning nodig, maar volstaat een schriftelijke bevestiging van de luchthaven? Dan kan je aanvraag binnen 2 werkdagen worden goedgekeurd.

Vraag je werkvergunning aan